Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.vestigo.com.pl

 

1.     Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym www.vestigo.com.pl jest firma:

 

VESTIGO Maciej Łaczny

z siedzibą : 40-318 Katowice, ul. Zimowa 41

NIP: 549-214-50-88, REGON 122869858

Telefon do siedziby firmy + 48 506 355 590

mail: biuro@vestigo.com

2.     Wysyłając zapytanie z formularza www.vestigo.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zapytań i wycen dokonywanych w witrynie www.vestigo.com.pl.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie wyceny Użytkownika w witrynie www.vestigo.com.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.     Wypełniając formularz zapytania Użytkownik witryny www.vestigo.com.pl może wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących strony www.vestigo.com.pl na adres poczty elektronicznej podany podczas wysłania zapytania. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych materiałów.

5.     Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom chyba że będzie tego wymagała realizacja i wycena ubezpieczenia przez Partnera firmy Vestigo Maciej Łaczny – Towarzystwa Ubezpieczeniowe współpracujące.

6.     Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

8.     Usunięcie przez Administratora na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu zapytania uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług w ramach witryny www.vestigo.com.pl .

9.     Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie zostały przez niego uregulowane wszystkie zobowiązania wynikające z korzystania z witryny www.vestigo.com.pl ,

a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10.   Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia danych Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.

11.   Wysyłając zapytanie z witryny www.vestigo.com.pl Użytkownik zobowiązuje się używać otrzymane dane zwrotne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi.

12.   Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress